Calendar Ortodox 2021

1 LSfânta Muceniţă Elena din Sinope; Sfîntul Mucenic Erminigheld; Sfintele Muceniţe Chirienia şi Iuliana; Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian; Cuviosul David din Evvia;
2 MSfântul Gavriil Urgebadze din Samtavro, Georgia; Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Anempodist, Elpidifor, Aftonie şi cei împreună cu dînşii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk;
3 MSfinţii Mucenici Achepsima Episcopul, Iosif şi Aitala; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida;
4 JSfinţii Mucenici Nicandru Episcopul şi Ermeu preotul; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare;
5 VSfântul Mucenic Silvan; Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia;
6 SSfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfîntul Varlaam, Arhiepiscopul Novgorodului; Sfântul Cuvios Luca; Minunea din zilele lui Leon cel Mare;
7 DSfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”;
8 LSoborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri;
9 MSfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Simeon Metafrast; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Mucenic Castor; Sfânta Cuvioasă Matroana; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfânta Cuvioasă Teoctista; Cuviosul Eftimie chelarul;
10 MSfântul Arsenie Capadocianul; Sfinţii Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Cuart şi Tertie; Sfîntul Ierarh Martin, Episcopul Galiei; Sfântul Mucenic Orest;
11 JSfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfinţii Mucenici Victor şi Ştefanida;
12 VSfântul Cuvios Nil Athonitul; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei;
13 SSfântul Cuvios Damaschin; Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului;
14 DSfântul Apostol Filip; Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;
15 LCinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfinţii Mucenici Gurie, Samona şi Aviv;
16 MSfântul Apostol și Evanghelist Matei;
17 MSfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Cuvios Zaharia;
18 JSfântul Mucenic Zaheu diaconul; Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul;
19 VSfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Sfântul Prooroc Avdie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Sfântul Mucenic Varlaam; Cuvioşii Părinţi Varlaam şi Ioasaf din India; Sfântul Ilarion Georgianul;
20 SSfinţii Mucenici Evstatie, Tespesie şi Anatolie; Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Dasie; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
21 DIntrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Maxaira Ciprului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa);
22 LSfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip şi Apfia; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia;
23 MSfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei;
24 MSfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei;
25 JOdovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie;
26 VSfîntul Ierarh Iona, Arhiepiscopul Novgradului; Cuviosul Varlaam, egumenul Pecerskăi; Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Sfântul Cuvios Nicon;
27 SCinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cuviosul Părinte Grigorie Sinaitul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
28 DSfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh;
29 LSfântul Mucenic Paramon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Filumen;
30 MSfântul Vakhtang Gorgasali, regele Georgiei; Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;